Stanovení kovů

Kapalné vzorky (vody, vodné výluhy*)
  Ag, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Zn á 70,-
  Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cr6+,Li, Mo, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V á 120,-
 Hg 230,-
Fe dvojmocné 200,-
Pevné vzorky (zeminy,kaly,sedimenty,odpady...)
Ag, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn po rozkladu á 70,-
 Al, As, B, Ba, Cr, Cr6+, Li, Mo, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl po rozkladu á 120,-
Hg přímé stanovení 320,-
Výluhy a rozklady pevných vzorků
vodný výluh * 100,-
kyselý výluh HNO3 2M ** 250,-
kyselinový rozklad HNO3 konc. 250,-
totální rozklad lučavkou královskou 350,-

*) vodné výluhy běžných zemin, kalů, sedimentů, stavebních materiálů, odpadů
*) příprava vodných výluhů částečně rozpustných či extrémně kontaminovaných materiálů bude naceněna dohodou
**) případně kyselinový či alkalický výluh dle přání zákazníka


Soubory stanovení kovů

Vyhláška č. 252/2004 Sb. - „pitná voda"
kompletní soubor (Al, As, B, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) 1800,-
soubor bez makroprvků (Al, As, B, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se) 1450,-

Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 - kriteria znečištění
voda (Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) 1710,- 
pevný vzorek (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn) 1920,-

Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 – indikátory znečištění
voda (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr6+, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn) 2280,-
pevný vzorek (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr6+, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn) 2420,-

Sbírka zákonů č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
 
Tab. 10.1 kovy ve výluhu-cena včetně přípravy výluhu 
-třída I S-IO inertní odpad  (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 1500,-
-třída IIa,IIb,III S-OO1 a S-NO ostatní a nebezpečný odpad (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 1400,-
Tab. 5.1 kovy v sušině (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Ba, Be) 1420,-
Tab. 5.4 kovy v sušině sedimentu (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Co, Ba, Be) 1490,-

Sbírka zákonů č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu
Tab. 2.1 kovy ve výluhu-cena včetně přípravy výluhu 
-třída I  (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 1500,-
-třída IIa, IIb, III (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 1400,-
Tab. 10.1 kovy v sušině (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V) 1090,-
Tab. 10.3 kovy v sušině sedimentu (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Co, Ba, Be) 1490,-

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 1370,-
(limit pro rizikové prvky a a rizikové látky v sedimentu)
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) 

Vyhláška č.153/2016 Sb.
o ochraně kvality zemědělské půdy 1370,-
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)

ČSN 465735 - Průmyslové komposty
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) 1280,-

Indikační soubor I (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)
voda 570,- 
pevný vzorek 720,-

Indikační soubor II (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
voda 920,- 
pevný vzorek 1160,-