Rozsah a ceny rozborů

Ceny uvedeny včetně DPH, platí od 1. dubna 2022 pouze pro platbu v hotovosti.
Kompletní ceník pro firmy viz  menu "Ceníky rozborů" na stránce vlevo 

1A Informativní chemický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany 500,-
1AA včetně tvrdosti, železa a manganu 730,-
1B Informativní chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C 970,-
1BB včetně tvrdosti, železa a manganu 1150,-
2A Základní chemický rozbor vody - pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO2, tvrdost, sodík, draslík, hořčík, vápník, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, sírany, fluoridy, CHSKMn, celková mineralizace 1050,-
2B Bakteriologický rozbor vody - Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C 650,-
2C Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) - Základní chemický + bakteriologický rozbor (2A + 2B) 1600,-
3A Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - krácený rozsah (I) - pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo, dusičnany, CHSKMn, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C Specifické ukazatele kráceného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č.5 k Vyhlášce 252/2004 Sb.) 1300,-
3B Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II) - pH, vodivost, barva, zákal, pach, chuť, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, fluoridy, CHSKMn, kyanidy, antimon, arsen, berylium, bor, hliník, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, 1,2 dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, trihalometany, PAU včetně benzo(a)pyrenu, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz. Specifické ukazatele úplného rozsahu na vyžádání (viz "Rozbory vod") 7200,-
3C Radiologický rozbor pitné vody dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb - radioaktivita alfa, radioaktivita beta, radon 2350,-
4 Bazény dle Vyhl. č. 238/2011 Sb.  
4A Zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC 550,-
4AA Vlastní zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky 850,-
4B Upravená voda před vstupem do bazénu - redox potenciál, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 600,-
4BB Upravená voda před vstupem do bazénu včetně Legionell 1270,-
4C Bazény - úplný rozsah (4D+4E) - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella 2100,-
4CC Bazény - krácený rozsah - zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa 970,-
4D Bazény - chemické ukazatele - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota 900,-
4E Bazény - mikrobiologické ukazatele - úplný rozsah A - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella 1200,-
4EB Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah B - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 550,-
4EC Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah C - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa 430,-
5 Chemický rozbor vody pro stanovení agresivity na beton - pH, vodivost, KNK, volný CO2, agresívní CO2, vápník, hořčík, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany 650,-
6 Rozbor odpadních a splaškových vod - pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, CHSKCr, BSK5 700,-
7A Ropné látky ve vodě 480,-
7B Ropné látky v zemině 550,-
8 Aniontové tenzidy (saponáty) 420,-
9 Stanovení jednoho kovu 90-150,-
10 Rozpouštědla (chlorovaná i nechlorovaná - rozsah dle dohody) 600-1500,-

VZ lab, s.r.o. laboratoř provádí širokou škálu dalších rozborů (zeminy, kaly, odpady) v souladu s platnou legislativou.

Další související služby Vám na stejné adrese nabízí společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. - (opravy a čištění studní a vrtů, vyhledávání zdrojů pitné vody, hloubení studní, vrtné a sanační práce)  www.vodnizdroje.cz