Co s nadlimitními hodnotami?

Překročení bakteriologických ukazatelů - může pomoci dezinfekce zdroje některým z komerčně vyráběných přípravků pro ošetření pitné vody (Savo, Sagen, atd.). Po provedené dezinfekci zdroj cca 24 hod. nečerpat, po 1 týdnu až 1 měsíci bakteriologický rozbor zopakovat.

Pokud jsou zjištěné hodnoty opět nad stanoveným limitem, je nutno zdroj znečištění identifikovat a následně odstranit. Nepodaří-li se to, je třeba provádět opakovanou dezinfekci, jejíž četnost závisí na mohutnosti infekčního přítoku (nutno laboratorně ověřit). Řešením v případě stálého využívání zdroje vody je však kontinuální dezinfekce, jejíž instalaci je nutno svěřit odborné firmě (viz níže).

Zvýšený výskyt bakterií může být způsoben i špatným utěsněním vodního zdroje proti splachu povrchových (dešťových) vod, případně zanesením sedimentem. V obou případech kontaktujte odbornou firmu, která provede utěsnění a vyčištění Vašeho vodního zdroje.

Bakteriologické znečištění lze odstranit nejméně 5 minutovým varem.

Překročení chemických ukazatelů zpravidla vyžaduje instalaci aparatury pro úpravu vody. Nejčastěji aplikovanou úpravou je změkčování vody (snížení tvrdosti), odželezňování a odmanganování (snížení obsahu železa a manganu), event. snížení obsahu dusičnanů a dusitanů. Je možno upravit i fyzikální ukazatele (odstranění mechanických nečistot, zákalu a zápachu).

Chemické znečištění varem nelze odstranit!

Výběr vhodné technologie pro úpravu vody svěřte odborné firmě, ušetříte si tak starosti a v delším časovém horizontu i peníze.

Naše laboratoř Vám doporučuje firmy:

Watex,  s.r.o.
tel: 773 922 822

CULLIGAN.CZ  s.r.o. 
tel: 731 629 796

G-servis Praha, spol. s r.o. - pouze větší úpravny pro hromadné zásobování (hotely, penziony, restaurace, bazény....)
tel: 235 018 266, 235 018 363, 602 292 059


Mějte na paměti, že kvalita vody není neměnná. Závisí na vydatnosti srážek, obhospodařování a využívání okolních pozemků a pod. Proto by měla být kontrolována nejlépe dvakrát ročně, na jaře a na podzim.