Odběrové nádoby

Vody

(jsou uvedeny minimální objemy, větší vzorkovnice není na závadu)

chemický a fyzikální rozbor vody 500 ml PET

chemický a fyzikální rozbor vody včetně železa a manganu 500 ml + 100 ml PET

jednotlivé ukazatele chemického rozboru vody 100 - 250 ml PET

rozbor odpadní vody - pH, RL, NL, CHSKCr, RAS 1 l PET

jednotlivé ukazatele rozboru odpadní vody 250 ml PET,  NL pohledově čirá voda 500 ml PET

BSK5 1 l PET

celkové a volné kyanidy (stabilizováno - nevyplachovat vzorkovnici) 500 ml PET

anionaktivní tenzidy 250 ml sklo

jednomocné fenoly (stabilizováno - nevyplachovat vzorkovnici) 500 ml sklo

celkové a volné kyanidy + jednomocné fenoly (stabilizováno - nevyplachovat vzorkovnici) 1000 ml PET

tuky 250 - 500 ml sklo

sulfidy, sirovodík (fixace dodanými činidly při odběru vzorku) 500 ml sklo (PET)

železo dvojmocné (fixace dodanými činidly při odběru vzorku) 100 ml PET

mastné kyseliny 500 ml sklo

bakt. rozbor 500 ml sklo zábrus+alobal nebo PET s červeným uzávěrem, sterilizovaná  

alfa + beta aktivita 2 l PET

radon 1 l sklo zábrus namazaný tukem

kovy 100-250 ml PET

rtuť 50 ml sklo

těkavé org. látky-chlorované uhlovodíky, BTEX, alkany (pro vše i jednotlivě) 100-300 ml sklo

metan, etan, etylen ve vodě 2 x 20 ml vial se septem

triazinové pesticidy, ostatní pesticidy  (pro vše i jednotlivě) 1 l sklo

PCB, PAU, OCP, NEL, C10-40  (pro vše i jednotlivě) 1 l sklo

AOX, EOX 250 ml sklo

TOC, DOC 100 ml sklo (PET)

chlorbenzeny 1 l sklo

Pevné vzorky (zeminy, horniny, odpady, kaly, sedimenty, biomateriál)

NEL, uhlovodíky C10 - C40, těžké kovy, TOC, PAU, PCB, OCP (pro vše i jednotlivě)
100 - 200 g sklo, ev. PET sáček (prachovnice, dětská výživa)

TOL, EOX, TOC 100 - 200 g sklo (prachovnice, dětská výživa)

Vyhláška 294/2005 Sb., tabulka 4.1. nebo 10.1.
Vyhláška 273/2021 Sb., tabulka 5.1. nebo 10.2.
Příloha 1, Příloha 3 k Vyhlášce 257/2009Sb 
100 - 200 g sklo (prachovnice, dětská výživa)


Vyhláška 294/2005 Sb., tab. 2.1 výluh třídy I, IIa,b, III cca 500g (dle vlhkosti)-sklo, ev. PET sáček
Vyhláška 273/2021 Sb. tab. 10.1 výluh třídy I, IIa,b, III cca 500g (dle vlhkosti)-sklo, ev. PET sáček
 

výluh - kovy cca 100 g (dle vlhkosti)-sklo, ev. PET sáček (dětská výživa)

výluh - pH, fenoly, fluoridy, DOC, rozpuštěné látky (nebo chloridy, sírany) cca 200 g (dle vlhkosti)-sklo, ev. PET sáček

výluh - NEL (není předmětem vyhl. 294/2005 Sb.) cca 200 g (dle vlhkosti)-sklo, ev. PET sáček (minimálně dětská výživa)

výluh - PAU, PCB (není předmětem vyhl. 294/2005 Sb.) cca 200g (dle vlhkosti)-sklo, ev. PET sáček (minimálně dětská výživa)

výluh - základní chemický rozbor + kyanidy + tenzidy (není předmětem vyhl. 294/2005 Sb.) cca 200 g (dle vlhkosti) - sklo, ev. PET sáček (minimálně dětská výživa)

Ekotoxicita dle vyhlášky 294/2005 Sb, tab. 10.2  1 - 2 kg PET sáček
Ekotoxicita dle vyhlášky 273/2021 Sb, tab. 5.3  1 - 2 kg PET sáček

Jako odběrové nádoby pro pevné vzorky doporučujeme využít dobře vymyté skleničky od dětských výživ, kompotů, marmelád, apod.