Jak posoudit výsledky rozboru?

Pokud některý ze stanovovaných ukazatelů Vašeho rozboru překračuje limit daný Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004Sb.(celý text 1024kB ke stažení zde), ve výsledkovém protokolu je vedle číselného údaje výsledku písmeno N, hodnoty limitu a nejistoty stanovení jsou uvedeny ve vedlejším sloupci.