Co odebíráme

Provádíme akreditovaný odběr vzorků

 • vod pitných, podzemních, povrchových (studny, studánky, vrty, vodní toky a nádrže)
 • vod ke koupání (umělá i přírodní koupaliště)
 • odpadních vod a tekutých kalů (manuálně – bodové, automatickým vzorkovačem - slévané)
 • půd a zemin
 • sedimentů a kalů (vodní toky, vodní nádrže, jímky)
 • odpadů (tuhých, pastovitých, tekutých)

Ceny odběrů a dopravy budou záviset na počtu odebraných vzorků na výjezd a fakturační hodnotě analýz z odebraných vzorků

Odběry asfaltu pro rozbor dle Vyhlášky 130/2019 Sb.

 • jádrový vývrt průměr 50 mm  včetně dělení vrstev a zapravení otvoru
  první vývrt v lokalitě - 1600 Kč/vývrt
  druhý a třetí vývrt v lokalitě - 1200 Kč/vývrt
  čtvrtý a další vývrt v lokalitě - 900 Kč/vývrt
  doprava  zařízení a obsluhy na lokalitu 10 Kč/km

 • odběr odfrézovaného vzorku z hromady 200 - 400 Kč/vzorek dle počtu vzorků, doprava na lokalitu 6 Kč/km

 • odběry vzorků naším pracovníkem během vrtných prací zajištěných objednatelem 300 - 600 Kč/vzorek dle počtu vzorků, doprava na lokalitu 6 Kč/km

 • stanovení PAU včetně přípravy analytického vzorku z jádra a zatřídění asfaltu 1900  Kč

Odběry stavebních konstrukcí (zdivo, beton) jádrovým vrtáním

Ceny odběrů a dopravy budou záviset na počtu odebraných vzorků na výjezd a fakturační hodnotě analýz z odebraných vzorků.