Základní ukazatele

Ceny nezahrnují DPH, ceny vybraných rozborů včetně DPH pro soukromé osoby viz Rozbor pitné vody

Základní ukazatele ve vodách, vodních výluzích, zeminách
sediment, pach  á 30,-
pH 30,-
vodivost 30,-
barva, zákal á 50,-
ZNK 50,-
KNK 50,-
tvrdost celková 140,-
chloridy 70,-
sírany 70,-
amonné ionty 70,-
dusičnany 70,-
dusitany 70,-
fluoridy 70,-
fosforečnany 70,-
bromičnany + chloritany + chlorečnany (vše i jednotlivě) 650,-
sulfidy nebo sulfan 300,-
celkový fosfor 150,-
chlor volný, celkový,  vázaný á 90,-
chlor vázaný samostatně 180,-
redox potenciál 50,-
rozpuštěný kyslík 70,-
oxid křemičitý 90,-
CHSKMn 70,-
CHSKCr 150,-
BSK5 150,-
sušina 70,-
rozpuštěné látky 100,-
nerozpuštěné látky 150,-
ztráta žíháním 150,-
rozpuštěné anorganické soli (RAS) 180,-
anorganický dusík voda 220,-/zemina 350,-
organický dusík voda 400,-/zemina 600,-
celkový dusík voda 300,-/zemina 800,-
extrahovatelné látky (tuky) voda 500,-/ zemina 500,-
formy CO2 výpočtem 20,-
agresívní CO2 (Heyerova zkouška) 80,-
absorbance při 254 nm 30,-
celkové kyanidy voda 280,-/zemina 380,-
volné kyanidy voda 280,-/zemina 380,-
jednomocné fenoly voda 280,-/zemina 380,-
anionaktivní tenzidy 280,-
huminové látky 120,-
mastné kyseliny (suma) 320,-
TOC voda 500,-/zemina 900,-
DOC 500,-
alfa a beta aktivita á 650,-
radon 650,-
radium 650,-
uran 600,-
příprava 1l vodního výluhu dle ČSN EN 12457-4
(pro vyluhovatelnost odpadů)
100,-
Escherichia coli 150,-
Enterokoky 150,-
koliformní bakterie 150,-
počty kolonií při 22°C 100,-
počty kolonií při 36°C 100,-
Clostridium perfringens 150,-
Pseudomonas aeruginosa 150,-
Staphylococcus aureus 150,-
mikroskopický obraz 250,-
Legionella 600,-
Salmonela 750,-
aerobní heterotrofní bakterie 200,-
anaerobní bakterie 400,-