Stanovení kovů

Ve vodách, výluzích a pevných vzorcích (zeminách, kalech, sedimentech, odpadech, ovzduší a biologických materiálech) stanovíme: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn (další po dohodě) 

1 prvek plamenovou AAS 70,-
1 prvek bezplamenovou AAS (vyšší citlivost) 120,-
rtuť (pitná, povrchová voda bez zákalu) 210,-
rtuť (voda se zákalem, odpadní voda) 250,-
rtuť (zemina, kal, sediment) 320,-
chrom šestimocný 120,-
železo dvojmocné 170,-
kyselinový rozklad pevného vzorku HNO3 konc. 200,-
kyselý výluh pevného vzorku HNO3 2M 200,-
totální rozklad pevného vzorku lučavkou královskou 300,-

Soubory stanovení kovů

Vyhláška č. 252/2004 Sb. - „pitná voda"
kompletní soubor (Al, As, B, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) 1620,-
soubor bez makroprvků (Al, As, B, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se) 1290,-

Nař. č. 82/1999 Sb. (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn) 1650,-

Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 - kriteria znečištění
voda (Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) 1480,- 
pevný vzorek (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn) 1570,-

Metodický pokyn MŽP ČR 1/2014 – indikátory znečištění
voda (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr6+, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn) 2150,-
pevný vzorek (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr6+, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn) 2190,-

Sbírka zákonů č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky
Tab. 2.1 kovy ve výluhu (příprava výluhu +100,-)
třída I  (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 1300,-
třída IIa, IIb, III (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 1150,-
Tab. 10.1 kovy v sušině (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V) 870,-

Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb. 1200,-
(limit pro vytěžené zeminy a hlušiny včetně sedimentů z nádrží a koryt)
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 1200,-
(limit pro rizikové prvky a a rizikové látky v sedimentu)
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)

Vyhláška č. 13/1994 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
výluh 2M HNO3(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) 1090,-
celk. obsah (As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) 1400,-

ČSN 465735 - Průmyslové komposty
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) 990,-

Indikační soubor I (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)
voda 520,- 
pevný vzorek 620,-

Indikační soubor II (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
voda 850,- 
pevný vzorek 890,-