Akreditovaná analytická laboratoř - nabídka služeb

Vážení zákazníci, vzhledem k současné situaci sdělujeme: Laboratoř VZ lab zůstává nadále v provozu.

Pokud nastanou nějaké změny, budeme Vás informovat. Prosíme všechny zákazníky , aby v případě jakýchkoliv náznaků respiračních onemocnění návštěvu laboratoře odložili. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Akreditovaná laboratoř VZ lab je moderně vybavené pracoviště poskytující komplexní analytické služby

 • firmám působícím v oblasti

  • hydrogeologie, ekologie, nápravy ekologických škod (sanace)
  • stavebnictví, nakládání s odpady
  • úpravy vod
  • ekologického či průmyslového monitoringu
 • drobným podnikatelům

  • kolaudace a následné sledování jakosti vody pro restaurace, penziony, koupaliště, bazény a další provozovny
 • soukromým osobám

  • široká škála rozborů pitné vody ze studny či vrtu např. pro kolaudace rodinných domů, chat, chalup
  • rozbor vody z domácích a zahradních bazénů
  • rozbor odpadní vody z domácích čistíren a septiků
  • rozbor užitkové vody (např. pro závlahy) 

VZ lab provádí chemický a bakteriologický rozbor vody, rozbor půdy, rozbor odpadu, kalu, sedimentu, půdního vzduchu, biomateriálu

 • rozbor vody pítné, balené, teplé, bazénové a koupací, povrchové, podzemní, odpadní, technologické
 • rozbor všech typů půdy a písku
 • rozbor odpadů pro skládkování, kompostování, uložení na povrchu terénu
 • rozbor asfaltu  
 • rozbor kalů a sedimentů z vodních toků, nádrží, jímek, lapolů apod.
 • rozbor rostlinných a omezeně i živočišných biomateriálů


Rozsahy rozborů a meze stanovitelnosti odpovídají platné legislativě, případně přání zákazníka

VZ lab je držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA pro širokou škálu rozborů

 • metodika rozborů a zajištění jejich kvality je ve stálém souladu s požadavky akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025

Nabídka kvalitních analytických služeb je doplněna individuálním přístupem k zákazníkovi, rychlostí, flexibilitou a příznivou cenou