Co odebíráme

Provádíme akreditovaný odběr vzorků

  • vod pitných, podzemních, povrchových (studny, studánky, vrty, vodní toky a nádrže)
  • vod ke koupání (umělá i přírodní koupaliště)
  • odpadních vod a tekutých kalů (manuálně – bodové, automatickým vzorkovačem - slévané)
  • půd a zemin
  • sedimentů a kalů (vodní toky, vodní nádrže, jímky)
  • odpadů (tuhých, pastovitých, tekutých)

Ceny odběrů budou stanoveny dohodou spolu s dopravními náklady

Ceny odběrů a dopravy budou záviset na počtu odebraných vzorků na výjezd a fakturační hodnotě analýz z odebraných vzorků