Rozsah a ceny rozborů

Ceny uvedeny včetně DPH, platí pouze pro platbu v hotovosti.
Kompletní ceník pro firmy viz  menu "Ceníky rozborů" na stránce vlevo 

1A Informativní chemický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany 400,-
1AA včetně tvrdosti, železa a manganu 580,-
1B Informativní chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C 820,-
1BB včetně tvrdosti, železa a manganu 1000,-
2A Základní chemický rozbor vody - pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO2, tvrdost, sodík, draslík, hořčík, vápník, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, sírany, fluoridy, CHSKMn, celková mineralizace 920,-
2B Bakteriologický rozbor vody - Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C 580,-
2C Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) - Základní chemický + bakteriologický rozbor (2A + 2B) 1400,-
3A Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - krácený rozsah (I) - pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo, amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSKMn, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C Specifické ukazatele kráceného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č.5 k Vyhlášce 252/2004 Sb.) 1170,-
3B Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II) - pH, vodivost, barva, zákal, pach, chuť, vápník, hořčík, sodík, železo, mangan, amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, fluoridy, CHSKMn, kyanidy, antimon, arsen, berylium, bor, hliník, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, 1,2 dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, trihalometany, PAU včetně benzo(a)pyrenu, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C Specifické ukazatele úplného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č.1 k Vyhlášce 252/2004 Sb.) 6500,-
3C Radiologický rozbor pitné vody dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb - radioaktivita alfa, radioaktivita beta, radon 1900,-
4 Bazény dle Vyhl. č. 238/2011 Sb.  
4A Zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC 480,-
4AA Vlastní zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky 780,-
4B Upravená voda před vstupem do bazénu - redox potenciál, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 540,-
4BB Upravená voda před vstupem do bazénu včetně Legionell 1140,-
4C Bazény - úplný rozsah (4D+4E) - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella 1920,-
4CC Bazény - krácený rozsah - zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa 900,-
4D Bazény - chemické ukazatele - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota 840,-
4E Bazény - mikrobiologické ukazatele - úplný rozsah A - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella 1080,-
4EB Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah B - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 480,-
4EC Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah C - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa 360,-
5 Chemický rozbor vody pro stanovení agresivity na beton - pH, vodivost, KNK, volný CO2, agresívní CO2, vápník, hořčík, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany 600,-
6 Rozbor odpadních a splaškových vod - pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, CHSKCr, BSK5 610,-
7A Ropné látky ve vodě 350,-
7B Ropné látky v zemině 470,-
8 Aniontové tenzidy (saponáty) 350,-
9 Stanovení jednoho kovu 90-150,-
10 Rozpouštědla (chlorovaná i nechlorovaná - rozsah dle dohody) 600-1200,-

VZ lab, s.r.o. laboratoř provádí širokou škálu dalších rozborů (zeminy, kaly, odpady) v souladu s platnou legislativou.

Další související služby Vám na stejné adrese nabízí společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. - (opravy a čištění studní a vrtů, vyhledávání zdrojů pitné vody, hloubení studní, vrtné a sanační práce) tel. 266 779 114, www.vodnizdroje.cz